• FOTO: Lars Idar Waage

Ole Martin kan ringe fra ditt nummer