• FOTO: Tomas Alf Larsen

Oltedøler i sjokk etter dødsulykken