• En vanlig dag foran skolebenken er byttet ut med kommunestyresalen i Klepp rådhus for de 54 elevrådsrepresentantene fra barne- og ungdomsskolene i Klepp. Her er det Lene Thiemer fra Klepp ungdomsskole som spør på forbedret busstilbud ettersom skolebussene er overfylte. FOTO: Geir Loftesnes

Ønsker nytt kulturhus med kino

Tobias Meling Berge fra Bore ungdomsskole tok til ordet for et nytt kulturhus på Klepp under Barn og unges kommunemøte torsdag. — Skoleforestillinger og andre aktiviteter krever et nytt bygg, mener han. I tillegg håper Meling Berge at kommunen vil gi rom for en kinosal i bygget.