• Mats Danielsen (Frp) foreslår sikkerhetstiltak på flere bruer i Stavanger. Han ønsker at grep gjøres for å berge menneskeliv. Nå tar ordføreren saken videre. Hun ønsker mer kunnskap om saken før eventuelle politiske vedtak. FOTO: Jon Ingemundsen

Ordføreren tar grep om brusikring

Mats Danielsen (Frp) fikk svar av ordføreren om forslaget som kan berge liv.