• Et unikt skue i en norsk rettssal: Fem polititjenestemenn saksøkt i enprivat straffesak. Fra venstre, deres forsvarer, Tolle Stabell, politimester Hans Vik, Bjørn Andersen, John Arild Jåsund,Erik Westfield Rand og tidligere politiadvokat Gro Stangeland. FOTO: Jon Ingemundsen

Ottesen tapte mot politiet

Kona til innsidetiltalte Fred A. Ingebrigtsen fikk ikke Stavanger tingrett med på at hun ble ulovlig telefonavlyttet.