• FOTO: Tor Inge Jøssang

Over 100 kjellere i Strand fylt med vann