• Her på Jærens tak tetter Arne Rege et nytt hus som reises på kommunal tomt, med flott utsikt mot Bryne og Jærhavet, der ute under mørke regnskyer. FOTO: Geir Sveen

På Jærens tak bygges det nå etter loddtrekning

Klepp og Time kjøper ikke lenger boligtomter i konkurranse med private firma. Men på toppen av Lye hamres det på kommunale tomter, kjøpt etter loddtrekning.