• Jarle Valle, Tina T. Myklebust og Johan Aakre diskuterer skiltbruken i gågaten. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

På safari i skiltjungelen

Holder skiltene i Egersund like høy estetisk kvalitet som den vakre byen de pryder?