• FOTO: Lars Idar Waage

Pålagt å be ansatte utsette ferien