• Ane Mari Braut Nese, Mons Skrettingland, Jan Sigbjørnsen, Trond Arne Pedersen, Henry Tendenes og Leif Erik Egaas fant ikke samme om en utvidet turistvei. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Parkerer forlenget turistvei

Jærordførerne hadde et lite formøte med veivesenet. Her ble ideen om å forlenge Turistvei Jæren lagt død før møtet med ordførerne fra Flekkefjord, Sokndal og Eigersund startet.