• Siriskjær-kaien skal forvandles fra kai for supplybåter og andre fartøyer til et kommunalt friareal, hvis den framforhandlede avtalen blir gjennomført. FOTO: Stein Halvor Jupskås

Partene på Siriskjær har inngått avtale

Den lange striden om dypvannskaien på Siriskjær kloss i det nye boligprosjektet Vannkanten, ser nå ut til å finne sin løsning.