• SUS kommer fra nyttår å opprette en midlertidig sengepost for 20 utskrivningsklare pasienter på gamle Stavanger sjukehus. FOTO: Jan Tore Glenjen

Pasienter til Stavanger sjukehus

Foreløpig blir det planlagt en ny sengepost for 20 utskrivningsklare pasienter som venter på et kommunalt tilbud.