Påstand om vanskjøtsel

Ein sauebonde i Tysvær kommune står i fare for å mista retten til dyrehald i inntil fem år på grunn av vanskjøtsel.