• FOTO: Vatikanets pressetjeneste

Paven ville bruke ski for mer tverrkirkelig kontakt