• Vannstanden i Frøylandsvatnet og elva her videre gjennom sentrum har liten innvirkning. For liten kapasitet i overvannsledninger er årsaken til at kjellere på Bryne fylles med vann under ekstremnedbør, viser analysen. FOTO: Geir Sveen

Pengene fosser ut etter ekstremnedbør på Bryne

Rundt 70 kjellere og hus ble vannskadet da himmelens sluser åpnet seg over Bryne i august i fjor. Nå må kommunen i årevis bla opp for å sikre byen mot nytt ekstremnedbør.