• I 74 år har dette vært et kortreist hytteparadis for familien. Nå vil Frøydis Hauge Line kjøpe den ett mål store eiendommen i skogen ved Skjelsetvatnet. FOTO: Geir Sveen

Per Lines hytte blir politikk

Det måtte bare være en slik hytte han hadde selv «stillhetens arkitekt», Per Line. Hytta er aldri før blitt vist fram.