• Ungdomspatruljen ble startet i mai i fjor, og politibetjentene prøver å få oversikt over mest mulig av det som skjer på Ruten og andre steder der ungdom under 18 år oppholder seg. FOTO: Jan Inge Haga

Politiet ønsker hospitsgjester vekk fra sentrum

Sandnespolitiet liker ikke miksen i Sandnes sentrum av rusavhengige og skoleungdommer.