Politikere positive til langvakter

— Langvakter kan gjøre helsesektoren mer attraktiv, mener Eli Aspen (V), som er nestleder i levekårsutvalget i Sola kommune.