• Naboer til Ryfast-prosjektet på Hundvåg plages av støy, rystelser og støv. Barbara Maria Willoughby reiser bort så ofte som mulig under anleggsperioden. Nå vurderer politikere drastiske tiltak. FOTO: Jon Ingemundsen

Politikere truer med Ryfast-stopp

Politikere vurderer å kreve anleggsstopp for Ryfast grunnet støy, støv og søvnløse naboer.