Politikerne vil bruke levekårsundersøkelsen

Politikerne innrømmer at virkemidlene er få for å bedre levekårene i de verst stilte delene av byen. Men det er nyttig å ha denne dokumentasjonen, mener de.