• Politimester Hans Vik synes det er trist at personer skal bli "kjendiser" i lokalmiljøet fordi de bryter seg inn uten å kunne straffes. FOTO: Tommy Ellingsen

Politimester krever lovendring

Politimester Hans Vik mener det er høyst påkrevd med en lovendring som beskytter samfunnet mot lovbrudd som blir begått av personer som ikke kan straffes.