• - Jeg vil takke opposisjonens damer for gode innspill. Men jeg synes lagt på vei denne debatten er storm i et vannglass. Stavanger har gode tjenester for eldre, og det skal vi fortsatt ha, sa Karl W. Sandvig. FOTO: Lars Idar Waage

Pp sikret økt egenbetaling for eldre

Eldre med god råd får doblet prisen på dagsenter i Stavanger fra 70 til 140 kroner. Men minstepensjonistene slipper med 40 kroner.