• Jan Thomas Sviggum har opplevd sterk pågang av elever de to første årene. Nå har musikkskolen utvidet med flere musikkrom. Også her er piano og gitar mest populært. FOTO: Marit Hæreid

Privat musikkskole vokser raskt

I august 2011 startet Jan Thomas Sviggum opp Sandnes musikkskole. På to år har elevtallet økt fra 15 til 124 elever.