• FOTO: Ingvill Mydland

Promilletestet i julebordssesongen