• I Stavanger er det på gang en handlingsplan som har som mål å redusere det prostitusjonelle miljøet og avdekke menneskehandel. FOTO: Jon Ingemunden

Prostituerte finner seg andre jobber