• Langtidsavdelingen på Hjelmeland omsorgsenter legges ned og omsorgsenteret vil i framtiden inneholde plasser for kortidsopphold, rehabilitering, lindrende, akutt og øyeblikkelig hjelp. FOTO: Tor Inge Jøssang

Protest mot flytting av eldre

Pårørende reagerer på at fem eldre flyttes fra Hjelmeland omsorgssenter til Årdal omsorgsenter i ekspressfart.