• Huset i Lyngveien er utbrent. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Psykiatrisk vurdering av brannstifter

Kommunen jobber nå med å finne nye boliger til de som er husløse etter brannen søndag.