• FOTO: Lars Idar Waage

Psykolog anbefaler rettssak innen ett år