• FOTO: Tor Inge Jøssang

Rådmann advarer mot strengere boplikt