• FOTO: Pål Christensen

Ramponerte 10 Fretex-biler