• Raymond Johansen, Aps partisekretær sentralt, var i november i Stavanger for å mekle i striden mellom partiledelsen og bystyregruppen. Etter meklingsmøtet ble dette bildet tatt, og både partileder Ståle Johan Knutsen (til venstre) og bystyregruppens leder Cecilie Bjelland sa de skulle gjøre sitt for å få til et godt samarbeid. Men striden var ikke over. Nå prøver Johansen å klare opp i det mange mener er "stridens" kjerne, nemlig rolle/maktfordelingen mellom bystyregruppa og partistyret. FOTO: Knut S. Vindfallet

Raymond Johansen måtte på banen igjen

Står partistyret over bystyregruppa? Cecilie Bjelland stiller spørsmål ved det og får langt på vei medhold fra Aps partisekretær Raymond Johansen.