• Inghild Vanglo, fra venstre, Thor Bjarne Bore og Kjetil Stormark på torsdagens debattmøte. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Reaksjoner etter anonym debatt

Den nye redaktøren i Dalane Tidende har revolusjonert debatten i lokalsamfunnet ved å tillate anonyme innlegg. Spørsmålet er om han beriker eller forsøpler debatten?