• FOTO: Bernhard Veland

Redusert utbygging på Hundvåg