• FOTO: Privat

Refser sykehus for dødsfall etter beinbrudd