• Rektor ved Soma-Stangeland skole, Geir T. Mikalsen, hadde helst sett at klassene ved Soma skole var fulle. – Men med dagens prognoser vil elevtallet synke. Derfor etterlyser jeg en avklaring. Jeg vil ikke sitte og se på at skolen legges ned av seg selv, sier han. FOTO: Pål Christensen

Rektor anbefaler å legge ned skole

Bare tre elever skal begynne i første klasse ved Soma skole i 2016. Både rektor og lærere anbefaler en styrt avvikling av skolen, dersom det ikke blir tatt grep for å øke elevtallet.