• FOTO: Jan Tore Glenjen

«Restauration» blir til mens øksa går

Utvandrerskuta«Restauration» tar form ved Ryfylke Trebåtbyggjeri på Finnøy. Våren 2010 vil hun være under seil. Men hvilken seilføring hun vil få vet man foreløpig ikke.