• Eidsivating lagmannsrett har satt av tre dager til å vurdere en prøveløslatelse av NOKAS-dømte Kjell A. Schumann (48). FOTO: Martin Andersen/Adressavisen

Retten behandler prøveløslatelse av NOKAS-raner

NOKAS-dømte Kjell A. Schumann (48) møtte tirsdag i Eidsivating lagmannsrett på Hamar for å overbevise retten om at han nå kan prøveløslates.