• FOTO: Tor Inge Jøssang

Riksveg 13 bør bli stamveg