• Slik så det ut etter at deler av toppmassen på den 18 meter høye fyllingen raste ut og delvis over E39. FOTO: Fredrik Refvem

Risa får ikke anke millionbot

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avgjort at én million kroner er en rimelig bot for Risa AS etter raset på Skurve i Gjesdal 31. oktober 2006, og Risa AS får ikke fremme anke til Høyesterett.