• Risa er frikjent for å ha dumpet forurensede masser på Tastarustå. Bildet er tatt sommeren 2012. FOTO: Jarle Aasland

Risa frikjent for forurensing

Tastarustå Byutvikling forlangte om lag 10 millioner kroner av Risa AS fordi entreprenøren angivelig skulle ha forurenset i et byggeområdet på Tasta. Det var Stavanger tingrett ikke enig i.