• Henny M. Mauritzen,Magne T. Frøyland, Sverre Berge,Elling Kåre Hansen i bydelsutvalget,ønsker først å skjerme parkenpå Riska, men og det gamle husetsom tidligere har værtkommunestyresal og sykestuehar en lokal verdi, mener de. FOTO: Jan Tore Glenjen

Riska ypper til strid

Med all mulig tydelighet skal bystyret i Sandnes få vite at det gjør noe stikk i strid med riskafolk sitt ønske dersom lekeplass og park på Hommersåk blir til boliger.