• Flere romfolk enn vanlig har denne våren søkt seg til den fredelige Birkelandsgata med bilene sine. FOTO: Carina Johansen

Romfolk tvinger frem parkeringsrestriksjoner

Stavanger kommune vil så fort som mulig innføre parkeringsforbud i Birkelands gate på Storhaug for å få romfolket bort fra området.