• FOTO: Kent Andre Skibstad

Røykutvikling i leilighet