• FOTO: StatoilHydro

Russerne inntar Nordsjøen igjen