• FOTO: Pål Christensen

Russetoget passerte i historisk revy