• Riksvei 13 ved Tysdalsvatnet er åpnet for fri ferdsel igjen. FOTO: Tor Inge Jøssang

Rv 13 er gjenåpnet

Trafikken kan igjen sno seg langs Tysdalsvatnet, 14 dager etter israset som førte til at en 69-åring fra Strand omkom.