• Anleggsarbeidet har allerede startet i Tjodolvsgate på Våland. Her skal det bygges et to etasjes prosjektkontorbygg for 40 ansatte. Innflytting skjer 1. mars 2013. FOTO: Jon Ingemundsen

Ryfast har kommet til byen

Et hus er revet, trær er hugget, de første jordmassene er flyttet. Arbeidet med Ryfast har tjuvstartet i Tjodolvs gate på Våland i Stavanger.