• FOTO: Tor Gunnar Tollaksen

Ryggsekkturist blir misjonær