• Rygjabø-elever på skolebenken utenfor Judaberg i mai. Fra venstre Sjur Vikra fra Karmøy, Erik Dybdahl, Stavanger, Erik Wasbø, Stavanger, Trygve Espevold, Vikedal, Arne Særvoll, Stavanger og Even Lund fra Sola. FOTO: Pål Christensen

Rygjabøs skjebne skal avgjøres

Blir Rygjabø videregåede skole opprettholdt, nedlagt, splittet eller underlagt Strand videregående skole? Svaret kommer 19. november. Kanskje.