• Nytt senter åpner i Hillevåg FOTO: Svein Lunde, Helse Stavanger.

SUS åpner dagkirurgisk senter